Stora Bloggpriset tar Time-Out

Mycket kan hända på bara ett par år. När Stora Bloggpriset delades ut första gången i februari 2009, var bloggosfären en stark och viktig röst i den demokratiska debatten.

Idag är bloggarna en del av en stor och växande rörelse på nätet, där opinionsbildning och påverkan sker i realtid - till exempel via Facebook ochTwitter.

Därför har vi beslutat att ta ett steg tillbaka, och tänka över hur vi bättre kan spegla denna nya värld i framtidens Stora Bloggpris, och därför kommer heller inget pris att delas ut för 2010.

Vi vill tacka alla som varit med och gjort Stora Bloggpriset till den succé som det blivit.